انحصار بلوک بقا Diverse Block Survival Game
در این بازی باید یک قهرمان باشید که دشمنان را شکست دهید و مردم را از دشمنان و تروریست ها ایمن نگه دارید.