فال ماهجونگ Mahjong Pro
در این بازی باید کارت ها و کاشی هایی که دارای یک طرح هستند را پیدا کنید و آن ها را از صفحه خارج کنید.