نوکس اپ پلاس - ایجاد کلون از برنامه ها NoxApp+ - Multiple accounts clone app