1. امید گفت:

    سلام نسخه ۲٫۱۸ رو نصب کردم میگه باید نت داشته باشی مگه باید برای بازی نت داشته باشی یا فقط موقع ورودش؟؟