1. یسنا گفت:

    چرا نمیشه بازیه راش را دانلود کنم

  2. خسرو گفت:

    این بازی نمیشه یه جوری رکوردتو بالا ببری

  3. ناشناس گفت:

    بازی نصب نمیشه!!!