برش میوه Fruit Ninja Fight (Unreleased)
میوه ها را برش می دهید تکه تکه می کنید و طلا به دست می آورید. بازی بسیار سرگرم کننده است.