قتل عام دیوانه وار Mad Carnage
باید جانورانی را با سلاح های منحصر به فردشان کنترل کنید و با ارتقای ماشین هایتان به رقابت بپردازید.