محاصره جادویی - مدافع Magic Siege - Defender
باید از قلعه خود در برابر هیولاها و زامبی ها دفاع کنید. از سلاح ها و مهارت های جادوگری مختلف استفاده کنید.